خلیج فارس آنلاین

شارژ سرویس

سامانه رسیدگی به شکایات مشترکین

فرم ارسال

لطفا فرم زير را تکميل نماييد.

نوع مشکل:*
نام و نام خانوادگی/نام شرکت:*
پست الکترونیک:*
شماره تماس:*
وب‌سايت:
شرح مشکل:*

 

* جمع پنج و صفر =
*وارد کردن نام و ايميل برای فرستادن نظر ضروری است