طراحی و پیاده سازی شبکه

با گسترش روزافزون اتوماسيون اداري و صنعتي و حركت به سوي برنامه نويسي جامع و ارائه خدمات Paperless و نياز به IT در زندگي امروزه بشر و امكان عرضه اين خدمات در مجتمع هاي اداري، صنعتي و مسكوني به عنوان يك نياز ضروري، ايجاد بسترهاي ارتباطي مناسب براي انتقال اطلاعات لازم مي نمايد.

اولين اين بسترها شبكه هاي LAN مي باشد كه درون ساختمان و محل فعاليت ارگان، شركت يا مجتمع هاي مسكوني قابل طراحي و اجرا مي باشند. امنيت يك مساله مهم و اساسي در ميان شبكه هاي كامپيوتري است. طراحي و اجراي اين نوع شبكه ها بايد به گونه اي باشد كه پس از برقراري ارتباط و با توجه به نوع كاربرد شبكه توسط كاربران مختلف بتوان به طور كامل اطمينان حاصل كرد كه دسترسي تمامي كاربران به شبكه كنترل شده و كاربران با تعريف سطح دسترسي هاي گوناگون از امكانات مختلف شبكه بهره مند مي شوند. از اين رو و با توجه به اصول طراحي هاي شبكه و استانداردهاي جهاني در اين مساله شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات فرانوين با استفاده از كادر متخصص و تكنسين هاي مجرب در زمينه ارائه كليه خدمات شبكه هاي LAN و سابقه طولاني در انجام اتوماسيون مختلف اداري و صنعتي، تشكيل گرديده و آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحي، اجرا و پشتيباني شبكه هاي كامپيوتري LAN مي باشد.

شبکه WAN

به برقراري ارتباط ميان شبكه هاي كامپيوتري در محدوده وسيع جغرافيايي و يا در حالت كلي به برقراري ارتباط ميان دو يا چند LAN مجزا، WAN گفته مي شود.

براي برقراري ارتباط WAN مي توان از روشهاي متعددي مانند Wireless، Leased line ، VPN يا Internet استفاده نمود. براي مثال مي توان براي برقراري ارتباط ميان شعب و نمايندگي ها ي مختلف ميان چندين شهر يا نقاط مختلف يك شهر از WAN استفاده نمود.

با توجه به سوابق قبلي شركت در طراحي و اجراي پروژه هاي متعدد ارتباط WAN شركت آمادگي انجام كليه پروژه ها در اين زمينه را دارد.