تلفن بين الملل

تلفن اینترنتی (تلفن بین المللی) سرویسی است که در چند سال اخیر به موازات ارائه دیگر سرویسهای اینترنتی در کشور رشد کرده است و به لحاظ تعداد مصرف کنندگان رشد مناسبی داشته است. با استفاده از سرویس تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی ) می توان تماسهای بین المللی را با هزینه مناسب و همانند برقراری ارتباط مستفیم مخابراتی تنها با یک خط تلفن و خرید خدمات از یک سرویس دهنده تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی ) برقرار نمود. سرویس تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی ) با نام هائی چون تلفن بین الملل، تلفن بین المللی، تلفن نو پین، تلفن no pin در ایران شناخته می شود.

  • کیفیت بالای تماس در سرویس تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی ) نسبت به تماس های برقرار شده از طریق مخابرات
  • امکان دریافت ریز مکالمات در سرویس تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی )
  • هزینه ارزانتر سرویس تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی ) نسب به تماس های برقرار شده از طریق مخابرات
  • امکان مکالمه با اکثر کشورهای جهان از طریق تلفن اینترنتی ( تلفن بین المللی )
  • پشتیبانی 24 ساعته