نماینده رسمی: خدمات ارتباطی خلیج آنلاین

  • موقعیت / شهر: دیلم
  • نام دفتر / شرکت: خدمات ارتباطی خلیج آنلاین
  • مدیر عامل / مسئول: مهندس دشتی
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3055)
  • ایمیل: info@khalijfarsonline.net
  • آدرس : خیابان پاسداران -بلوار چهارم-پاساژ کنعانی-طبقه اول- دفتر خدمات اینترنتی بلوچ

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.