نماینده رسمی: عالیشهر

  • موقعیت / شهر: عالیشهر
  • نام دفتر / شرکت: عالیشهر
  • مدیر عامل / مسئول: مهندس رضایی
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 325)
  • ایمیل: info@khalojfarsonline.net
  • آدرس : عالیشهر-فاز 1- بلوار فرهنگ- دفتر پیشخوان دولت

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.