نماینده رسمی: دفتر پیشخوان دولت حیدری

  • موقعیت / شهر: آبپخش
  • نام دفتر / شرکت: دفتر پیشخوان دولت حیدری
  • مدیر عامل / مسئول: دفتر پیشخوان دولت حیدری
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 325)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : آبپخش - بلوار اصلی(انقلاب) - روبروی بانک کشاورزی - دفتر پیشخوان دولت حیدری

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.