نماینده رسمی: خدمات کامپیوتری آلفا سیستم

  • موقعیت / شهر: خورموج
  • نام دفتر / شرکت: خدمات کامپیوتری آلفا سیستم
  • مدیر عامل / مسئول: خدمات کامپیوتری آلفا سیستم
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3020)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : خیابان طالقانی – نبش چهارراه خسروپور

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.