نماینده رسمی: رایانه گستر جم

  • موقعیت / شهر: جم
  • نام دفتر / شرکت: رایانه گستر جم
  • مدیر عامل / مسئول: کافی نت کلیک
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3070)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : بلوار خمینی-مرکز شهر-جنب آژانس فرهنگ-پاساژ امام رضا -طبقه همکف

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.