نماینده رسمی: کافی نت فرهنگ

  • موقعیت / شهر: دیر
  • نام دفتر / شرکت: کافی نت فرهنگ
  • مدیر عامل / مسئول: کافی نت فرهنگ
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3045)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : دیر - خیابان شهید بهشتی - خیابان انقلاب - جنب نوشت افزار عابدی

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.