نماینده رسمی: گلستان رایانه

  • موقعیت / شهر: ریز
  • نام دفتر / شرکت: گلستان رایانه
  • مدیر عامل / مسئول: گلستان رایانه
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3050)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : انارستان - خدمات کامپیوتر گلستان رایانه

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.