نماینده رسمی: کافی نت حاجیانی

  • موقعیت / شهر: کاکی
  • نام دفتر / شرکت: کافی نت حاجیانی
  • مدیر عامل / مسئول: کافی نت حاجیانی
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 325)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : خیابان امام جنب بانک ملی

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.