نماینده رسمی: کیا سیستم

  • موقعیت / شهر: گناوه
  • نام دفتر / شرکت: کیا سیستم
  • مدیر عامل / مسئول: کیا سیستم
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3031)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : خیابان امام خمینی روبروی داروخانه شبانه روزی

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.