نماینده رسمی: کافی نت پارس

  • موقعیت / شهر: هلیله
  • نام دفتر / شرکت: کافی نت پارس
  • مدیر عامل / مسئول: کافی نت پارس
  • تلفن تماس: 0771828 ( داخلی: 3085)
  • ایمیل: agent@khalijonline.net
  • آدرس : میدان اصلی - کافی نت پارس

به شبکه فروش و نمایندگان خلیج فارس آنلاین بپیوندید.