خلیج فارس آنلاین

ارتباط با ما

از طریق این صفحه می توانید با خلیج فارس آنلاین ارتباط برقرار کنید.

  • برای ارسال پیام خود به بخش های مختلف می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید یا با سایر روش های ارتباطی با ما تماس بگیرید.

آدرس: بوشهر، خیابان فرودگاه، طبقه فوقانی نان روز

کد پستی: ۵۸۸۳۴ - ۷۵۱۶۷

شماره تماس: ۱۸۲۸ و ۳۳۵۵۳۸۰۷ ، ۳۳۵۵۴۴۴۳ - ۰۷۷