نیروی اداری (خانم و آقا)

حداقل مدرک تحصیلی :کارشناسی رشته های کامپیوتر، مدیریت، مخابرات و فن آوری اطلاعات (تمامی شاخه ها)

اخبار مرتبط

163 روز پیش
163 روز پیش
163 روز پیش
19 روز پیش
163 روز پیش