TD-LTE درخواست سرویس

از طریق فرم پیش ثبت نام زیر می توانید درخواست سرویس TD-LTE را برای ما ارسال کنید.

 

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

آیا مشترک خلیج فارس آنلاین هستید؟