ارائه تعرفه نیم بها برای سایت های منتخب داخلی

در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات، از این پس امکان محاسبه حجم مصرف شده برای تبادل اطلاعات با سایتهای منتخب داخلی توسط مشترکین حجمی خلیج فارس آنلاین بصورت نیم بها، فراهم می باشد.
فهرست سایت های منتخب را میتوانید در قسمت فهرست سایت های منتخب مشاهده نمایید.
شایان ذکر است سرویس نیم بها پس از تمدید دوره سرویس فعلی بصورت خودکار فعال خواهد شد اما مشترکین میتوانند برای فعالسازی در دوره کنونی سرویس، با تماس با واحد پشتیبانی تلفنی به شماره تلفن ۱۸۲۸ یاارسال پیام از طریق پیامگیر تلگرام kolsupport ، نسبت به فعالسازی تعرفه های نیم بها اقدام نمایند.

لیست سایت های منتخب

اخبار مرتبط

128 روز پیش
123 روز پیش
153 روز پیش
318 روز پیش
213 روز پیش
189 روز پیش