تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین رونمایی شد

تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین مطابق با مصوبه ۲۶۶ صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم اکنون در دسترس قرار دارد.
یکی از قابلیت های منحصربه فرد این تعرفه ها، امکان فعالسازی بسته های افزایش سرعت لیمر برای روی آنهاست که مشترکین عزیز در هر زمان در طول دوره سرویس یا پایان مصرف منصفانه میتوانند با خرید آن سرعتهای تا ٢۴مگابیت را برای حجم معینی دریافت کنند.

لیست تعرفه ها

اخبار مرتبط

322 روز پیش
322 روز پیش
322 روز پیش
73 روز پیش
13 روز پیش
116 روز پیش