تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین رونمایی شد

تعرفه های جدید منصفانه خلیج فارس آنلاین مطابق با مصوبه ۲۶۶ صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم اکنون در دسترس قرار دارد.
یکی از قابلیت های منحصربه فرد این تعرفه ها، امکان فعالسازی بسته های افزایش سرعت لیمر برای روی آنهاست که مشترکین عزیز در هر زمان در طول دوره سرویس یا پایان مصرف منصفانه میتوانند با خرید آن سرعتهای تا ٢۴مگابیت را برای حجم معینی دریافت کنند.

لیست تعرفه ها

اخبار مرتبط

228 روز پیش
161 روز پیش
100 روز پیش
125 روز پیش
95 روز پیش
289 روز پیش