کارت شارژ ADSL خلیج فارس آنلاین

مشترکین شبکه اینترنت خلیج فارس آنلاین می توانند با خرید هر یک از کارت شارژهای ارائه شده در نمایندگی های مجاز فروش، با وارد شـدن به صـفحه تمـدید سرویس ADSL و بدون نیاز به عبور از درگـاه های بانـکی تنهـا با وارد نمودن Pin Code مـندرج در پشـت کارت نسبت به تمدید سرویس خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است این کارت ها به زودی در نمایندگی های مجاز فروش خلیج فارس آنلاین عرضه خواهد شد.

اخبار مرتبط

19 روز پیش
164 روز پیش
164 روز پیش
164 روز پیش
164 روز پیش