کارت شارژ خلیج فارس آنلاین

مشترکین شبکه اینترنت خلیج فارس آنلاین می توانند با خرید هر یک از کارت شارژهای ارائه شده در نمایندگی های مجاز فروش، با وارد شـدن به صـفحه تمـدید سرویس ADSL و بدون نیاز به عبور از درگـاه های بانـکی تنهـا با وارد نمودن Pin Code مـندرج در پشـت کارت نسبت به تمدید سرویس خود اقدام نمایند. شایان ذکر است این کارت ها به زودی در نمایندگی های مجاز فروش خلیج فارس آنلاین عرضه خواهد شد.

اخبار مرتبط

95 روز پیش
289 روز پیش
100 روز پیش
185 روز پیش
125 روز پیش
228 روز پیش