بسته های ترافیکی روزانه لیمر

جهت بزرگنمایی تصویر بروی آن کلیک کنید.

ترافیک های لیمر صرفا برای پهنای باندهای ۱۰۲۴ به بالا قابل ارائه می باشد.
بسته ترافیکی خریداری شده صرفا تا پایان دوره انقضای سرویس قابل استفاده می باشند.
بسته های ترافیکی لیمر را می توان با هزینه بسیار کمتر ، اما با محدودیت زمانی عنوان شده خریداری کرد.
در صورت عدم استفاده از این بسته های ترافیکی در محدودیت زمانی ذکر شده ترافیک مورد نظر صفر می گردد.
با خرید این بسته های ترافیکی امکان خرید بسته ترافیکی جدید تا قبل از اتمام ترافیک خریداری شده میسر نمی باشد.
برای خرید بسته های ترافیکی لیمر مدت زمان بسته های ترافیکی فوق حتما باید کوچکتر از زمان انقضای سرویس باشد.(به طور مثال وقتی شما تا ۲۵ روز دیگر منقضی می شوید امکان خرید بسته ترافیکی ۳۰ روزه را ندارید.)
دارای شماره تاییدیه ۱۰۲/۷۰۷۲ و ۱۰۲/۶۶۳۳

اخبار مرتبط

228 روز پیش
289 روز پیش
185 روز پیش
125 روز پیش
161 روز پیش
100 روز پیش