خلیج فارس آنلاین

رویدادها و اخبار

دیگر زمان مطرح نیست

Dec 27, 2012

سرویس نامحدود زمانی، سرویسی با سرعتی بالا (کد سرویسSP) و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می باشد که در پکیج های متفاوتی قابل دریافت می باشد.

در این نوع از سرویس مشترک با یکبار خرید می تواند مادامیکه اعتبار حجمی سرویسش همچنان مثبت است از سرویس خود استفاده نماید.لذا دیگر زمان مطرح نیست و تنها با اتمام اعتبار حجمی مشترک سرویس پایان می یابد.

جشنواره ثبت نام ويژه مشتركين نامحدود
مشتريان جديد می توانند با شركت در اين جشنواره تعرفه نامحدود با سرعت بالا و قيمت استثنايی با تخفيف ٤٠ درصد خريداری كنند.