دیگر زمان مطرح نیست

سرویس نامحدود زمانی، سرویسی با سرعتی بالا (کد سرویسSP) و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می باشد که در پکیج های متفاوتی قابل دریافت می باشد.

در این نوع از سرویس مشترک با یکبار خرید می تواند مادامیکه اعتبار حجمی سرویسش همچنان مثبت است از سرویس خود استفاده نماید.لذا دیگر زمان مطرح نیست و تنها با اتمام اعتبار حجمی مشترک سرویس پایان می یابد.

اخبار مرتبط

13 روز پیش
322 روز پیش
116 روز پیش
49 روز پیش
322 روز پیش
73 روز پیش