دیگر زمان مطرح نیست

سرویس نامحدود زمانی، سرویسی با سرعتی بالا (کد سرویسSP) و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می باشد که در پکیج های متفاوتی قابل دریافت می باشد.

در این نوع از سرویس مشترک با یکبار خرید می تواند مادامیکه اعتبار حجمی سرویسش همچنان مثبت است از سرویس خود استفاده نماید.لذا دیگر زمان مطرح نیست و تنها با اتمام اعتبار حجمی مشترک سرویس پایان می یابد.

اخبار مرتبط

163 روز پیش
163 روز پیش
163 روز پیش
163 روز پیش
19 روز پیش