بسته های ترافیکی روزانه(پایان طرح)

بسته های ترافیکی متنوع روزانه را می توان با هزینه بسیار کمتر ، اما با محدودیت زمانی عنوان شده خریداری کرد.
در صورت عدم استفاده از این بسته های ترافیکی در محدودیت زمانی ذکر شده ترافیک مورد نظر صفر می گردد.
با خرید این بسته های ترافیکی امکان خرید بسته ترافیکی جدید تا قبل از اتمام ترافیک خریداری شده میسر نمی باشد.
بسته ترافیکی خریداری شده صرفا تا پایان دوره انقضای سرویس قابل استفاده می باشند.
ترافیک های روزانه صرفا برای پهنای باندهای ۱۰۲۴ به بالا قابل ارائه می باشد.
دارای تاییدیه به شماره ثبت ۱۰۲/۷۰۷۲

 

اخبار مرتبط

137 روز پیش
76 روز پیش
265 روز پیش
101 روز پیش
204 روز پیش
71 روز پیش