جشنواره تیک آف(پایان طرح)

در جشنواره تیک آف، بسته های افزایش سرعت را با تخفیف استثنایی ۴٠ درصد از تاریخ ۹الی ۲۰ آبان ماه خریداری کنید.
با خرید بسته های افزایش سرعت در سرویس های نامحدود پلکانی می توانید سرعتی بالاتر از پلکانهای سرویس را به میزان حجم خریداری شده تجربه نمایید.
برای مثال اگر سرویس پلکانی شما ۶ مگابیت در ثانیه بوده و هم اکنون در یکی از پله های آن هستید، می توانید با خرید بسته افزایشی،تا سرعت ۱۶ مگابیت در ثانیه را برای میزان مشخصی از حجم ترافیک مثلا ۲ گیگابایت بلافاصله تجربه نمایید. بعد از پایان ۲ گیگابایت نیزسرعت شما مجددا به شرایط قبل از خرید بسته افزایشی بازخواهد گشت.

اخبار مرتبط

318 روز پیش
153 روز پیش
256 روز پیش
123 روز پیش
128 روز پیش
189 روز پیش