سازمان فناوری اطلاعات: سال گذشته 4.5 میلیارد تراکنش الکترونیکی میان دولتی‌ها و کسب‌و‌کارها ثبت شد

بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بیش از چهار‌ونیم میلیارد استعلام الکترونیکی میان دولتی‌ها و کسب‌و‌کارها در سال گذشته ثبت شده است. نام اسنپ و تپسی در میان برترین سرویس گیرنده‌های گذرگاه PGSB دیده می‌شود.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، گذرگاه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (PGSB) که محلی برای انجام استعلامات الکترونیکی میان دولت و کسب‌وکارهاست، در سال گذشته شاهد ثبت بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون تراکنش بود.

آمار تفکیکی تراکنش‌های گذرگاه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ از آغاز تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد خردادماه با انجام حدود 63 میلیون تراکنش و بهمن‌ماه با بیش از 694 میلیون تراکنش به‌ترتیب کم‌کارترین و پرکارترین ماه‌های سال را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار کمی تفکیکی‌تر در ماه بهمن حاکی از این است که در پرتراکنش‌ترین ماه گذرگاه PGSB در سال گذشته، تعداد 346 سرویس ارائه شده است که 45 دستگاه سرویس‌دهنده و 677 دستگاه سرویس‌گیرنده فعالیت داشته‌اند.

براین‌اساس، سرویس‌دهنده‌های برتر در بازه زمانی فروردین تا اسفندماه 1401 که درمجموع 46 دستگاه را تشکیل می‌دهند، اعم از وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور هستند. همچنین وزارت آموزش و پرورش و دو شرکت اسنپ و تپسی در میان 684 دستگاه، عنوان برترین‌ سرویس‌گیرنده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

خدمات پرکاربرد مورد‌استفاده در گذرگاه عمومی خدمات دولت که درمجموع باعث شکل‌گیری بیش از چهار‌ونیم میلیارد تراکنش در سال گذشته شده‌اند، به‌طور کلی شامل سرویس‌های وزارت کشور نظیر سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس ارسال پیام کوتاه دولت همراه و سرویس سپ (سامانه پیگیری) یا همان سامانه نظرسنجی سازمان ادارای و استخدامی کشور است.

گذرگاه PGSB(Public Government Service Bus) برای ارائه خدمات به سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگانی که خدمات آنلاین ارائه می‌کنند، پیاده‌سازی شده است.

اخبار مرتبط

185 روز پیش
100 روز پیش
161 روز پیش
228 روز پیش
95 روز پیش
125 روز پیش