مدیریت پهنای باند

یکی از مشکلاتی که همواره يك مشترك اينترنت با آن مواجه مي شود محاسبه‌ی ميزان پهنای باند مصرفی در یک زمان معین براي تعداد كاربران معين بوده است. اينگونه است كه اهميت مديريت پهناي باند علي الخصوص براي سيستم هايي كه در يك شبكه (اعم از كوچك و بزرگ ) كار مي كنند هويدا مي شود.

هر شبكه با استفاده از يكي از راهكارهاي مديريتي ميتواند يك محيط متعادل و منسجم به لحاظ ارسال و دريافت اطلاعات و حتي امنيت اطلاعات را براي خود فراهم سازد.