شهر آدرس شماره تماس آدرس ایمیل نام دفتر
۱ بوشهر خیابان فرودگاه، طبقه فوقانی نان روز ۰۷۷-۳۳۵۵۴۴۴۳
۱۸۲۸
۲ دیلم خیابان پاسداران -بلوار چهارم-پاساژ کنعانی-طبقه اول- دفتر خدمات اینترنتی بلوچ ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۵۵
خدمات ارتباطی خلیج آنلاین
۳ گناوه خیابان امام خمینی روبروی داروخانه شبانه روزی ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۳۱
کیا سیستم
۴ سعدآباد روبروی بانک ملی - توتیا سیستم ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۶۵
توتیا سیستم
۵ شبانکاره چهارراه ساعت - موسسه کامپیوتری رفاه سیستم ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۷۸
موسسه کامپیوتری رفاه سیستم
۶ خارک میدان امام - پاساژ خلیج فارس ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۱۳
۷ عالیشهر عالیشهر-فاز 1- بلوار فرهنگ- دفتر پیشخوان دولت ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۲۵
۸ برازجان برازجان - چهارراه فراهانچی - روبروی استودیو نادری ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۱۱
کافی نت مرکزی
۹ اهرم خیابان انقلاب - روبروی بانک مسکن ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی۳۰۶۰
شرکت دیده بان تنگستان
۱۰ چغادک ایتدای خیابان شهید عاشوری - کافی نت موعود ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی۳۰۸۰
کافی نت موعود
۱۱ خورموج خیابان طالقانی – نبش چهارراه خسروپور ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۲۰
خدمات کامپیوتری آلفا سیستم
۱۲ ریز انارستان - خدمات کامپیوتر گلستان رایانه ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۵۰
گلستان رایانه
۱۳ دیر دیر - خیابان شهید بهشتی - خیابان انقلاب - جنب نوشت افزار عابدی ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۴۵
کافی نت فرهنگ
۱۴ بردخون تقاتع خیابان معلم و خیابان امام - جنب داروخانه - کافی نت کلیک ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۱۵
خدمات رایانه اینترنتی نخیلو
۱۵ جم خیابان امام - روبرو فروشگاه گلها - پاساژ مصلحی - طبقه زیر همکف - نمایندگی خلیج آنلاین ۰۷۷-۱۸۲۸
۳۰۷۰
رایانه گستر جم
۱۶ کنگان خیابان معلم - روبروی مبل وحید - تک کامپیوتر ۰۷۷-۱۸۲۸
۳۰۴۰
تک کامپیوتر
۱۷ عسلویه و نخل تقی عسلويه، خيابان آموزش و پرورش، نبش پمپ گاز عسلويه، دفتر خلیج فارس آنلاین ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۱۱-۳۱۲
دفتر مرکزی خلیج آنلاین
۱۸ هلیله میدان اصلی - کافی نت پارس ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۸۵
کافی نت پارس
۱۹ دهقائد خیابان اصلی، بلوار شهدا، پست بانک دهقائد ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۳۹
دفتر پست بانک دهقائد
۲۰ کاکی خیابان امام جنب بانک ملی ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۲۵
کافی نت حاجیانی
۲۱ آبپخش آبپخش - بلوار اصلی(انقلاب) - روبروی بانک کشاورزی - دفتر پیشخوان دولت حیدری ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۲۵
دفتر پیشخوان دولت حیدری
۲۲ وحدتیه خیابان مطهری جنب نانوایی سپاه منصوری ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۲۵
دفتر پیشخوان راه نورد
۲۳ بوشهر میدان امام خمینی (ره) -ساختمان مهرگان - طبقه ۴ - واحد ۴۰۵ ۰۷۷-۱۸۲۸
داخلی ۳۰۱
شرکت همیار الکترونیک خلیج فارس